Suryadi

Manicabo

18 Feb 2009 - 14:19 WIB

Batanyo ciek ka rang nan pandai,

Baa kok dalam buku2 catatan urang Eropa nan tuo2, nan baumua 450 tahun ka ateh, namo Minangkabau ko ditulih MANICABO?

Liek misalnyo buku Issac Camelin nan ditabik’an tahun 1646 nan judulnyo sampanjang tali baruak : Begin ende voorthgangh, van der Vereenighde Nederlantsche Oost-Indische Compagnie: vervatende de voornaemnste reysen, by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen: alles nevens de beschrijvinghen der rijken eylanden, havenen, revieren, stroomen, rheeden, inden, diepten en ondiepten: mitsgaders religien, manieren, aerdt, politie ende regeeringhge der volckeren: ook meede haarder speceryen, drooghen, geldt ende andere koopmanschappen met veele discoursen verrijckt: nevens eenige koopere platen verciert: nut ende dienstigh alle curieuse, ende de andere zee-varende liefhebbers (Amsterdam: jan Janzsz).

Apokoh suku kato -CABO tu ado hubungannyo jo (urang) KUBU kini?

Salam,
Suryadi

** Dalam diskusi Mailing List terbesar dan Pertama Minangkabau R@ntau-Net


TAGS  


Author

Recent Post

Recent Comments

Archive